Choď na obsah Choď na menu
 


izus.jpg

 
 

 

Vyučovanie od 19. do 25. apríla 2021

 

Vážení rodičia a milí žiaci,

Vyučovanie v Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch bude od 19. do 25. apríla prebiehať nasledovne:

 • Prezenčná forma – žiaci ZŠ 1. stupňa – individuálna forma štúdia v hudobnom odbore (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Dištančná forma –  žiaci 2. stupňa ZŠ, žiaci 8-ročných gymnázií, žiaci SŠ, študenti VŠ a dospelí – hudobný odbor, všetci žiaci v skupinovej forme vyučovania v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

 

Podmienky vstupu žiaka do budovy školy:

 • Zákonný zástupca žiaka poskytne k nahliadnutiu negatívny antigénny alebo PCR test nie starší, ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 nie staršie, ako 3 mesiace. Výnimky sú uvedené vo Vyhláške č. 132 ÚVZ SR.
 • Žiak odovzdá triednemu učiteľovi alebo mu pošle mailom vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (tlačivo je k dispozícii na www.zusnz.eu).  Na dokumente musí byť vyplnený dátum vykonania testu alebo sa uvedie výnimka.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZUŠ, vrátane tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces.

 

Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy.

 

Pevne veríme, že momentálna situácia v okrese Nové Zámky zostane aj naďalej priaznivá. V utorok 20. apríla Vám poskytneme aktualizované informácie. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

                                         Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka ZUŠ

 

 
 
obcianske-zdruzenie-sive-2.jpg
 
 
Školská súťaž dychových drevených nástrojov 
 
 

 

 

 

 
 

POLROČNÉ HODNOTENIE ŽIAKA

 

Vážení rodičia a žiaci,

Výpis z vysvedčenia za 1. polrok je k nahliadnutiu v informačnom systéme školy iZUŠ.

Každý zákonný zástupca a žiak školy (pokiaľ poskytol svoju emailovú adresu škole) dostal na svoju emailovú adresu prístupové údaje.

 

AKO ZISTIŤ HODNOTENIE ŽIAKA

 • Prihláste sa na stránku www.izus.sk
 • Kliknite na kartu Dokumenty žiaka
 • Kliknite v riadku Výpis z vysvedčenia za 1. polrok na tlačidlo Náhľad

 

V prípade, že neviete nájsť svoje prístupové údaje, kontaktujte prosím svojho triedneho učiteľa.

V prípade, že žiak potrebuje vytlačené polročné vysvedčenie / napr. k prihláške na strednú alebo vysokú školu/, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada mailom na zusnovezamky@gmail.com o vydanie vysvedčenia za 1. polrok a škola ho vydá a doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Výpisy si môžete pozrieť na iZUŠ od 29. januára 2021

 

Základná umelecká škola, SNP 5, Nové Zámky

 

 

 
SÚŤAŽ PRE VÝTVARNÝ ODBOR
 
Milí výtvarníci, pripravili sme pre Vás súťaž domácich prác. Budeme radi, ak sa do našej súťaže zapojíte.
V každej kategórii odmeníme tri najlepšie výtvarné práce. Malá odmena bude ale pripravená pre všetkých súťažiacich. Práce môžete poslať najneskôr do 7. februára na svecova.miriama@gmail.com /do emailu uveďte meno žiaka a vek/
Tešíme sa na Vaše diela!
 
 

karneval33333.jpg

 

 

 

 

Milí žiaci, Vážení rodičia!

 

Na úvod mi dovoľte, aby som Vám zapriala v mene celého kolektívu ZUŠ šťastný nový rok!

Blíži sa koniec zimných prázdnin, a epidemická situácia ja naďalej veľmi vážna.

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vyučovanie v školách a školských zariadeniach od 11. januára 2021 bude naďalej prebiehať dištančnou formou. To znamená, že budeme pokračovať tak, ako sme fungovali pred prázdninami. Preto Vás prosím, aby ste boli v kontakte so svojimi učiteľmi, a naďalej sa hlásili na vyučovacie hodiny, ako doteraz.

Odporúčame, aby ste sledovali webovú stránku školy www.zusnz.eu, a FB-stránku školy, kde Vás budeme priebežne informovať o aktualitách a prípadných zmenách.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť, a prajeme Vám pevné zdravie.

Zostaňte s nami. Spolu to zvládneme!

 

S úctou Veronika Madarász, riaditeľka školy

 

 

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

OZNAM 6. 12. 2020

Vážení rodičia, vyučovanie v ZUŠ naďalej pokračuje od 7. 12. dištančnou formou.

O ďalšom postupe,

na ktorom sa dohodneme s naším zriaďovateľom  - mestom Nové Zámky, Vás budeme informovať na stránke školy.

Vedenie ZUŠ

 

Vážení rodičia, milí žiaci !

Srdečne Vás pozývame na Facebook – stránku ZUŠ Nové Zámky.

Pripravili sme pre Vás Adventný kalendár ZUŠ, v ktorom si môžete zalistovať a každý deň v adventnom čase nájsť milé prekvapenie.

Spríjemnite si spolu s nami čakanie na najkrajšie sviatky roka !

 

Z dôvodu ukončenia e-mailových služieb                 od spoločnosti Telekom

od 1.12.2020  bude doterajšia mailová adresa ZUŠ zrušená.

   Nová  e-mailová adresa  našej školy  bude :

    zusnovezamky@gmail.com

       

Online výstavy prác žiakov výtvarného odboru

Pozývame Vás na  online výstavu prác žiakov výtvarného odboru počas obdobia karantény. :)

 

Úspech na Celoslovenskej súťaži

Dňa 2.12. 2020 sa v Bratislave uskutočnil 12.ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Mladí klaviristi. Súťaž organizuje každé dva roky ZUŠ Eugena Suchoňa a chceli by sme touto cestou vyjadriť uznanie a poďakovať usporiadateľom súťaže za výborné zvládnutie organizácie a priebehu súťaže aj za týchto náročných podmienok, v ktorých sa celá naša spoločnosť nachádza. 
Za našu ZUŠ  Nové Zámky sa súťaže zúčastnila talentovaná mladá klaviristka Karolína Brandová ( pedagóg Mgr.art. Jana Zanis) a zo súťaže si odniesla krásne 1.miesto. Karolínke srdečne blahoželáme a želáme do budúcnosti veľa ďalších úspechov. 

 

 

 

 

Milí žiaci a vážení rodičia!

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020, číslo: 2020/17949:1-A1810, Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 do mimoriadne prerušujeme vyučovanie a prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých 4 odboroch - v individuálnom aj skupinovom vyučovaní.

 

Informácie o priebehu dištančného vzdelávania Vám poskytnú triedni učitelia.

O ďalších postupoch Vás budeme priebežne informovať.

Pracujeme naďalej aj v súčasných podmienkach a tešíme sa na skoré stretnutie.

Vopred Vám ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri dištančnom vyučovaní.

Prajeme Vám pevné zdravie.

 

 

Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka ZUŠ

 

  Príkaz riaditeľa 2/2020

 

Tento príkaz upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej umeleckej škole, SNP 5, Nové Zámky pre školský rok 2020/2021 od 12. októbra 2020 do odvolania príkazu. Cieľom príkazu je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

 

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať všetky smernice zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

 

Budova školy je otvorená každý vyučovací deň od 07.00 hod. do 19.00 hod. 

 

Od 12. septembra až do odvolania pokračuje v škole mimoriadny režim vyplývajúci z manuálu pre základné školy a školské zariadenia zverejneného ministerstvom školstva. V zmysle toho nie je umožnený vstup do budovy pre rodičov a verejnosť, okrem zákonných zástupcov žiakov prípravného štúdia

 

Rodičia pri kontaktovaní školy majú uprednostniť elektronickú formu komunikácie e-mailom (zusnovezamky@gmail.com) alebo telefonicky (0356420727), emailovú alebo telefonickú komunikáciu s triednym učiteľom.

 

Žiaci a rodičia pravidelne sledujú oznámenia školy na www.zusnz.eu , resp. ostatné materiály zaslané školou alebo triednym učiteľom.

 

 • Po vynechaní pravidelnej vyučovacej hodiny zákonný zástupca / plnoletý žiak predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (tlačivo je k dispozícii na www.zusnz.eu
 • Žiak nosí rúško všade vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch ZUŠ, vrátane tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces.

VÝNIMKA (nosenie rúška počas vyučovania)

 • Hudobný odbor: hra na dychové nástroje – žiak nemusí mať rúško počas hrania na nástroji.
 • Žiak hudobného odboru si na vyučovanie nosí vlastný hudobný nástroj, mikrofón, paličky, okrem: klavír, akordeón, kontrabas.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sú povinní nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V triedach treba zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

 

 

Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka školy

 

 

12. október 2020, Nové Zámky

 

OZNAM 23.10.

 

Na základe informácií z tlačovej besedy ministra školstva prechádzame od pondelka 26. októbra na dištančnú formu vyučovania vo všetkých 4 odboroch v individuálnom aj skupinovom vyučovaní. 

 

Termíny jesenných prázdnin:

30.10. - piatok

02.11. - pondelok

06.11. - piatok

09.11. – pondelok

 

Ďalšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia žiakov.

 

 

 

OZNAM 12.10.2020

 

Milí žiaci a vážení rodičia,

 

ministrom školstva bolo dňom 12.10.2020 zrušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Na základe aktuálnej situácie sme prijali nasledujúce opatrenia:

 

 • Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore bude prebiehať dištančnou formou. Žiakov a rodičov budú kontaktovať triedni učitelia.

 

 • Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore (hudobné nástroje a spev) nie je obmedzené, naďalej bude prebiehať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu.

 

 • Hudobná náuka sa bude vyučovať dištančnou formou. Komorné hry, súborová a orchestrálna hra sú pozastavené až do odvolania.

 

 • Nosenie rúšok je od 12.10.2020 povinné pre všetkých žiakov – aj žiakov 1. stupňa ZŠ.

 

Pevne veríme, že vzniknutú situáciu zvládneme v čo najkratšom čase, stretneme sa v plnom zdraví a školu opäť naplní hudba, spev, tanec, výtvarné práce a umelecké slovo našich žiakov.

 

Mgr. Veronika Madarász

riaditeľka školy

 

 

OZNAM – 11.10.2020

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 12. októbra 2020  do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie na základných umeleckých školách.

O spôsobe vyučovania v nasledujúcom období Vás budú informovať triedni učitelia.

Aktuálne informácie budú prístupné aj na webovej stránke školy.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZUŠ Nové Zámky

 

Rozhodnutie ministra školstva nájdete na:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

 

 
 

 

OZNAM

 

 

Vyučovanie hudobnej náuky v hlavnej budove na SNP 5 

rozvrh-001.jpg

 

 

Príkaz riaditeľa 1/2020

 

Tento príkaz upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej umeleckej škole, SNP 5, Nové Zámky pre školský rok 2020/2021 od 1. septembra 2020 do odvolania príkazu. Cieľom príkazu je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať všetky smernice zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

Budova školy je otvorená každý vyučovací deň od 07.00 hod. do 19.00 hod. 

Od 2. septembra až do odvolania platí v škole mimoriadny režim vyplývajúci z manuálu pre základné školy a školské zariadenia zverejneného ministerstvom školstva. V zmysle toho nie je umožnený vstup do budovy pre rodičov a verejnosť, okrem zákonných zástupcov žiakov prípravného štúdia

Rodičia pri kontaktovaní školy majú uprednostniť elektronickú formu komunikácie e-mailom (zusnovezamky@stonline.sk) alebo telefonicky (0356420727), emailovú alebo telefonickú komunikáciu s triednym učiteľom a od 6. 9. 2020 komunikáciu cez školský elektronický informačný systém iZUŠ.

Žiaci a rodičia majú pravidelne kontrolovať školský elektronický informačný systém iZUŠ a sledovať a reagovať na oznámenia, resp. ostatné materiály zaslané školou alebo triednym učiteľom.

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZUŠ, vrátane tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces.

VÝNIMKY (nosenie rúška počas vyučovania)

 • Všetky umelecké odbory - prípravné štúdium a žiaci navštevujúci ročníky 1.-4. v základnej škole: nosenie rúška sa odporúča.
 • Hudobný odbor - hra na dychové nástroje, všetky ročníky: bez rúška.
 • Hudobný odbor – spev a tanečný odbor, všetky ročníky: nosenie rúška sa odporúča.
 • Žiak hudobného odboru si na vyučovanie nosí vlastný hudobný nástroj, mikrofón, paličky, okrem: klavír, akordeón, kontrabas.
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sú povinní nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • V triedach treba zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

 

 

                                                                                 Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka školy

31. august 2020, Nové Zámky

 

 

Aktivity školského roka 2020/21

 

Námestie žije umením

 

img_20200911_152055.jpg

V piatok a sobotu 11. a 12.9.2020 Hlavné námestie Nových Zámkov ožilo umením v rámci projektu „Vzdušné Zámky 2020“. V piatok od 14.00 sa na krásnom pódiu, zdobenom esteticky vymaľovanými dáždnikmi predviedli žiaci našej Základnej umeleckej školy hrou na rôznych hudobných nástrojoch, spevom, ale aj tancom. Podujatie začalo príchodom rytmického súboru „Palička“ z opačnej strany námestia, pokračovalo podmanivými melódiami akordeónu, maľovaného klavíra, spevu, gitary a dychového súboru „Píšťalôčka“. Šikovné žiačky súboru Lurex očarili ladným tancom a pantomímou.

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za prípravu programu a za spríjemnenie víkendu.

fotogaléria

 

Aktivity školského roka 2019/20

 

Reštart mesta kultúry

vzdusne-zamky.pngZáver školského roka sa niesol v znamení online vyučovania, zdieľania svojich pokrokov prostredníctvom internetových sietí a opatrného obnovenia vyučovania v škole. Napriek tomu, že prázdniny už začali, naši žiaci a pedagógovia sa po niekoľkomesačnej prestávke s radosťou chopili nástrojov, aby hrou a spevom spríjemnili atmosféru na viacerých verejných miestach v meste. V piatok, 3.7.2020, „Vzdušné Zámky“ – Mesto kultúry 2020 otvorilo „druhý front“ boja proti pandémii – kultúrnu líniu znovuobjavenia tvorivosti a radosti z hudby.

Na podujatí s názvom „Hudobné momentky reštart mesta kultúry“ v dopoludňajších hodinách naši huslisti a akordeonisti spolu so zborom Vánok oživili náladu na tržnici veselými ľudovými piesňami, bubeníci zaujali svojimi rytmami okoloidúcich na hlavnom námestí, akordeonista Michal Buffa na pešej zóne vytvoril atmosféru Parížskeho predmestia a pedagóg Gabriel Gál precítenými tónmi svojich huslí oslovil návštevníkov železničnej stanice.

Leto sme začali umelecky, tvorivo a radostne :)

fotogaléria

 

Umenie netradične 05.03.2020

84327047_2925955470790525_852266062945714176_o.jpg2. ročník projektu školy - Umenie netradične - sme úspešne zvládli. Vo veľkej sále Regionálneho osvetového strediska sa stretli žiaci a pedagógovia všetkých štyroch umeleckých odborov ZUŠ. Takmer dvojhodinový program bol pestrý a rozhodne iný, ako "tradičné" koncerty našej školy. Žiaci hrali a spievali vlastné skladby, experimentovali s rytmom, so zvukom (nielen) hudobných nástrojov, spojili hudbu s tancom, divadlom, hovoreným slovom. Súčasťou projektu bola malá výstava hudobných nástrojov, ktoré žiaci výtvarného odboru vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a tiež dva obrazy, ktoré vznikli počas koncertu priamo na mieste. Záverečným číslom projektu bola spoločná interaktívna hra s rytmom, do ktorej sa zapojili všetci prítomní - deti, učitelia, rodičia a obecenstvo. Ďakujeme žiakom, pedagógom, rodičom a p. uč. Beatke Bukaiovej za prípravu projektu. Ďakujeme pani riaditeľke Vladimíre Malperovej a pracovníkom ROS Nové Zámky za poskytnutie priestorov, za pomoc a ústretovosť.

fotogaléria

 

Majstrovské kurzy klavírnej hry v Budapešti

88248385_1378826655637590_3345715640240439296_n.jpg27. februára 2020 sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili majstrovského kurzu hry na klavíri pod vedením profesora Hudobnoumeleckej univerzity Franza Liszta v Budapešti. Majstrovský kurz sa uskutočnil v ZUŠ – MAI Komárno. Pán profesor Baranyay Laszló pracoval aj s našimi žiakmi z klavírnej triedy p. učiteľky Jany Zanis – Sofia Tóthová, Karolína Brandová a Ivan Zadrabaj. Ďakujeme za príležitosť a za cenné rady a poznatky.

fotogaléria

 

 

Novozámocké fašiangy

20200225_170022.jpgDňa 25.2.2020 sa študenti hry na bicích nástrojoch zo ZUŠ v NZ, pod vedením pedagógov Gejzu Farkaša a Andreja Palacku, zúčastnili slávnostného otvorenia Novozámockých fašiangov 2020, na Hl. námestí v Nových Zámkoch.

Žiaci účinkovali v Rytmickom zoskupení „Palička“ , ktoré malo premiéru vo forme hry na nových pochodových bubnoch, ktoré ZUŠ v Nových Zámkoch, zakúpila za značnej finančnej podpory mesta. Mesto Nové Zámky, týmto podporilo žiakov ZUŠ, aby mohli byť súčasťou slávnostných otvorení rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje mesto a ZUŠ v Nových Zámkoch.

fotogaléria

 

 

 

Vystúpenie žiačok TO na plese v Cisársko-kráľovskej jazdiarni

dsc09529.jpgŽiaci z tanečného súboru LUREX sa pod vedením p.uč.Anny Alexandrovny Farkashovej zúčastnili školského plesu, ktorý organizovala ZŠ Devínska. TO ZUŠ NZ, tak bol súčasťou kultúrneho programu slávnostného plesu, ktorý sa konal dňa 7.2.2020 na pôde Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni.

fotogaléria

 

 

 

Absolventi 4. ročníka

84923576_2865606240158782_3540920907411226624_o.jpgV dňoch 7.2.,10.2. a 12.2.2020 sa konali absolventské koncerty žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa, na ktorých mladí umelci prezentovali svoje umenie a zručnosti, získané za 3,5 roka štúdia v našej ZUŠ. "Malí absolventi" boli okrem úprimného potlesku za svoje pôsobivé výkony odmenení aj pamätným listom a darčekom pri príležitosti zloženia tejto prvej umeleckej skúšky.

84030476_2872212886164784_1089243615101714432_o.jpgVšetkým srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v umeleckom napredovaní.

fotogaléria - 1. absolventský koncert

fotogaléria - 2. absolventský koncert

fotogaléria - 3. absolventský koncert 

 

 

86697629_1362926610560928_59079495654572032_o--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár Fera Királya 

20200210_171432.jpgPiatok 7.februára 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil seminár Fera Királya venovaný zbierke grafických partitúr pre deti pod názvom "Botanická záhrada". Semináru sa zúčastnili viaceré ZUŠ z celého Slovenska (napr. Prievidza, Handlová, Zvolen, Štúrovo, Poltár). Z novozámockej ZUŠ seminár sledovali Mgr.art. Jana Zanis a Ivan Zadrabaj. Autor "Botanickej záhrady" predstavil na seminári svoju zbierku a následne pracoval s účastníkmi semináru na interpretácii grafických partitúr. Ďakujeme organizátorom podujatia za inšpiratívne podnety, ktoré sme u nich načerpali.

fotogaléria

 

 

Oslavy 27. výročia založenia SR

resized_20200116_180058_4544.jpgV slávnostnom programe osláv 27. výročia založenia Slovenskej republiky dňa 17.1.2020 v Dome kultúry, účinkovali žiaci našej ZUŠ, aj komorný orchester pod vedením p. uč. O. Hraníkovej.

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

Vyučovanie hudobnej náuky v hlavnej budove na SNP 5 bude od 14.9.2020.

rozvrh-001.jpg