Choď na obsah Choď na menu
 


 

izus.jpg

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ZUŠ

 

VIDEOSPOT

toto sme my:

_dsc0256.jpg

 

                                          Prijímacie skúšky

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, 940 60 Nové Zámky v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

                       vyhlasuje  prijímacie skúšky

do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2023/2024.

 

Termín prijímacích skúšok:

12. jún 2023 (pondelok)  13.30 – 17.30 h.

13. jún 2023 (utorok )     13.30 – 17.30 h.

 

Miesto:

odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický - budova  ZUŠ, SNP 5

odbor výtvarný - elokované pracovisko ZUŠ, Jánošíkova 1

 

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prihláška sa vypĺňa vopred elektronicky na www.zusnz.eu – Elektronická prihláška.

Vytlačená a podpísaná prihláška sa odovzdáva pri prijímacej skúške.   

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v danom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu. 

 

Štúdium je rozdelené:

Odbor hudobný, tanečný a literárno-dramatický:

• prípravné štúdium – jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)

• prípravné štúdium – dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov) – v hudobnom a v literárno-dramatickom odbore sa v šk. roku 2023/2024 neotvára)

• základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň ( 4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)

• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

• štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

Odbor výtvarný:

• prípravné štúdium – jednoročné  (pre deti materských škôl v predškolskom veku – od 5 rokov) základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov)

• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

• štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

 

V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce študijné zamerania:

Hudobný odbor:

Hra na klavíri

Hra na sláčikových nástrojoch: husle, viola, violončelo, kontrabas

Hra na drevených dychových nástrojoch: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón

Hra na gitare

Hra na akordeóne

Spev a zborový spev (Detský spevácky zbor Vánok)

Hra na bicích nástrojoch

 

Výtvarný odbor (súčasťou štúdia je kresba, maľba, modelovanie, práca s materiálom)

 

Tanečný odbor (súčasťou štúdia je klasický, ľudový, moderný, džezový a scénický tanec)

 

Literárno-dramatický odbor (súčasťou štúdia je prednes rozprávok a básní, javiskový pohyb, dramatická príprava, príprava divadelného predstavenia, práca v súbore)

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme:

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch

(zaspievať  zahraný tón, rozlíšiť  jeden a viac tónov, rozoznať  výšku tónu atď.)

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať  krátky rytmický úsek)

3. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne - intonácia

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Tanečný odbor

1. dispozície dieťaťa, t. j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela)

2. zdravotný stav

3. zmysel pre rytmus a cítenie hudby

4. pohybová pamäť

 

Výtvarný odbor

Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia/maľujú podľa vlastného výberu. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí tematika, kompozícia, proporcia, estetika a farebnosť kresby/maľby.

 

Literárno-dramatický odbor

1. hodnotíme čistotu reči, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básne alebo textu

2. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

3. rytmické cítenie a sluch

 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí

Každý uchádzač o štúdium, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, je zaevidovaný v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. V zákonnej lehote škola pošle zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo plnoletému uchádzačovi o štúdium písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do ZUŠ.

 

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie sa odovzdáva na prijímacích skúškach spolu s vyplnenou prihláškou. Na základe tohto vyhlásenia sa každý žiak započíta do zberu údajov, ktorý slúži ako podklad na účely rozdeľovania financií pre školy na nasledujúci kalendárny rok. Ak žiak základnej umeleckej školy navštevuje viac škôl rovnakého druhu (napríklad chodí zároveň do štátnej ZUŠ aj do súkromnej ZUŠ), zákonný zástupca žiaka (v prípade plnoletosti samotný žiak) poskytne písomne čestné vyhlásenie iba jednej príslušnej škole.

 

Mgr. Veronika Madarász

riaditeľka školy

V Nových Zámkoch  dňa 25. mája 2023

 

Ak sa k nám chcete pridať, je tu pre vás: Elektronická prihláška do ZUŠ
poznámka: Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na slovenskú vlajku

 

 

Oznam

Súťaž  "Zahrajže nám píšťalôčka" bude preložená na október.

 

Pozývame Vás

absolv.jpg

 

 

347243784_6153913621374118_7861220844190676842_n.jpg

 

343934006_1660338357739166_6190072725036823332_n.jpg

 

345641611_594031775832307_1876249866398523050_n.jpg

 

346281218_1934441756914237_7839386428553734945_n--1-.png

 

 

 

Podujatia školského roka 2022/23

 

 

V. ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch

336796644_190953319948815_5976113948193695084_n.jpg23.5.2023 sa stretli v Novozámockom Dome kultúry najlepší žiaci v hre na bicie nástroje z celého Slovenska.
Tento rok súťažilo úžasných 92 mladých muzikantov pred dvomi odbornými porotami. 
Členom jednej z nich bol medzinárodne uznávaný bubeník Gergo Borlai, ktorý na záver podujatia očaril všetkých prítomných inšpiratívnym workshopom.
Ďakujeme realizačnému tímu ZUŠ, vedeniu školy, mestu Nové Zámky, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a sponzorom: D´Addario, GBM europe, Muziker, Hallvad, R.stick, Novovital, Oilers Slovakia, Best HeCo, Aisen, Unique, ŠKO Žilina, EMB, BiZy, Drumpark, LImax, FAST, Recall, CASTRUM NOVUM, rtvs, TV Nové Zámky, TVJoJ a TVmarkíza, predovšetkým našim pedagógom Hry na bicích nástrojoch: Gejzovi Farkašovi a Andrejovi Palackovi za opäť vydarené podujatie.
Veľmi si vážime vysokú účasť a pozitívnu spätnú väzbu, ktorá nás stále posúva vpred. Po V.ročníku cítime, že celoslovenská úroveň žiakov v tomto odbore každým rokom stúpa a deti majú inšpiráciu sa vzdelávať aj vďaka tomu, že sa k nám každý rok prídu ukázať.
Výsledky a foto z podujatia čoskoro. 
video

 

Celoslovenský "Deň tanca"

349100162_777687347155864_8878580598156682794_n.jpgTanečný súbor LUREX pod vedením A.A. Farkashovej dnes (23.5.2023) opäť veľmi úspešne reprezentoval našu školu aj mesto na Finále Celoslovenskej postupovej sútaže 
" Deň tanca" v Žiari nad Hronom.
Dievčatá vytancovali:
jedno 1. miesto " My heart "(Formácia)
Jedno 3. miesto " Zubný príbeh "( Formácia)
A dve 4. miesta
" Agónia maliara "( Formácia)
"I miss you "( sólo).
Sme na Vás hrdí, gratulujeme a prajeme ďalšie úspešné vystúpenia.

fotogaléria

 

Hlas Česka, Moravy a Slezska

Fantastický úspech nášho žiaka! Nikolas Draškovič  sa včera stal absolútnym víťazom speváckej súťaže Hlas Česka, Moravy a Slezska - československá  pěvecká soutěž v Prahe. Srdečne gratulujeme Nikolasovi a jeho pani učiteľke Blanke Mellenovej.
Nikolasovi želáme veľa-veľa ďalších úspechov v jeho speváckej kariére.
video

 

Zlatý kľúčik

347134998_1186847695334386_568234236015415935_n.jpgV piatok, 19.5.2023 sme zorganizovali v Dome kultúry v Nových Zámkoch už 12-ty ročník celoslovenskej tanečnej súťaže " Zlatý kľúčik ". Tešíme sa bohatej účasti tanečných súborov z celého Slovenska, všetkým súťažiacim gratulujeme ku krásnym výkonom a umiestneniam. 
Naše tanečné súbory si vytancovali krásne ocenenie:
Tanečný súbor LUREX : 
2×1.miesto
duet "Vetrík "-Karin Kecskésová a Katarína Mokossenyi
Formácia" Zahrajme si bowling"
4×2.miesto
Sólo "Prázdna duša "- Tamara Juhásová
Formácia " Mravenisko"
Formácia " Zubný príbeh "
Formácia " My heart"
1x 3.miesto
Sólo " I miss you "-Jessika Strhanová
Tanečný súbor Flames:
2x 3. miesto
Formácia " Earth wind fire "
Formacia " Survivor "
Srdečne gratulujeme našim žiakom aj pedagógom!! Ďakujeme šikovnému realizačnému tímu, vedeniu školy, mestu Nové Zámky, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a sponzorom: Bytkomfort, BestHeCo, s.r.o., Novotechno a PoetryCafe za realizáciu tohto úspešného podujatia.
fotogaléria - všetci súťažiaci
fotogaléria ZUŠ NZ 

 

 

Musica per pianoforte

img_2579.jpgDňa 26.4. sa uskutočnil 1.ročník klavírnej súťaže Musica per Pianoforte, na ktorom sa zúčastnilo 36 klaviristov od 1.ročníka až po 4. ročník II. stupňa. V ich podaní zazneli diela od skladateľov baroka až po súčasnosť. Žiaci sa cítili na domácej pôde naozaj výborne a z ich vystúpení vyžarovala radosť z klavírnej hry. Podujatie pripravilo klavírne oddelenie školy. 
Gratulujeme všetkým žiakom za skvelé výkony a pedagógom za prípravu.

fotogaléria

 

 

 

Egressy zongoraverseny v Komárome

img20230424174530.jpgDňa 24.4 sa mladí klaviristi zúčastnili klavírnej súťaže  Egressy zongoraverseny v Komárome (HU), odkiaľ si priniesli krásne umiestnenia.
Gabriela Šamanov- strieborné pásmo (p.uč. A.Sebőková)
Viktoria Galisová-zlaté pásmo (p.uč.E.Polenová)
Tobias Fazekas-zlaté pásmo ( p.uč. B.Bukaiová)
Viktória Jančárová-zlaté pásmo (p.uč.Zs.Gergely)Lilian Brandová - zlaté pásmo a mimoriadne ocenenie ( p.uč.Z.Kalinayová)
Žiakom zo srdca gratulujeme a ďakujeme pedagógom za prípravu svojich  žiakov!

 

 

 

 

Muzikálová Hviezda

vivien-foldingova-13.-roc.-muzik.-hviezdy.jpg gabriel-suchy-13.-roc.-muz.-hv..jpgnokolas-muz.hv..jpgÚspechom našich žiakov sa cez tento víkend skončil v Bratislave 13. ročník speváckej súťaže
Muzikálová hviezda. Gabriel Suchý z triedy p. uč. Helgy Varga Bach získal v najvyššej kategórii
špeciálnu cenu Jána Ďurovčíka, Vivien Földingová z triedy p. uč. Blanky Mellenovej bola tretia v kategorii do 15 rokov a Nikolas Draškovič z triedy p.uč. Blanky Mellenovej získal v kategórii do 15 rokov druhé miesto. Popri ocenených sa veľmi pekne prezentovali aj ďalší dvaja žiaci našej školy Nela
Kmeťová a Lukáš Červený. Blahoželáme našim žiakom,  ďakujeme ich rodičom za podporu a
pedagógom za vynikajúcu prípravu.

 

 

Schneiderova Trnava

342700388_611300667299618_1341133033892876473_n.jpg 341649120_984648942549261_8792938636066602937_n.jpgV piatok, 21.4. 2023, mladí huslisti úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava : Karin Kecskésová a Veronika Stanová z triedy pána učiteľa Gabriela Gála získali strieborné pásmo a Selina Tóthová z triedy pani učiteľky Mgr. art. Lucie Špacírovej získala bronzové pásmo. Všetkým žiakom a ich učiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za klavírnu spoluprácu Mgr. Zoji Balkovej a Mgr. Beáte Bukaiovej.

 

Borákova Prievidza

336913272_591006579739723_875538345267044674_n.jpgFantastický úspech na celoslovenskej súťaži v hre na bicích nástrojoch Borákova Prievidza 23.3.2023
Šimon Polák získal vo svojej kategórii 1. miesto v zlatom pásme v hre na malý bubon a biciu súpravu a 1. miesto v zlatom pásme v hre na melodických bicích nástrojoch. Šimonovi gratulujeme, ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu našej ZUŠ a prajeme veľa ďalších úspechov. Ďakujeme našim pedagógom Andrejovi Palackovi za prípravu a Ľudovítovi Kotlárovi za klavírnu korepetíciu.

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

Showtime

339549770_953501099144252_646538144948506068_n.jpg 339412018_608786714145989_6087060212610441584_n.jpgĎalší obrovský úspech dosiahli naše žiačky tanečného odboru v kvalifikačnej súťaži Showtime v Leviciach, ktorej sa zúčastnili 31.3.2023.
Tanečný súbor LUREX získal v kategórii B
1×  miesto
2× miesto
1× miesto
V kategórii A
1× miesto
1× miesto

Tanečný súbor Flames získal v kategórii B
2× miesto
1× miesto
1 × miesto

Všetkým gratulujeme  a držíme Vám palce na GRAND finále, ktoré sa uskutoční koncom mája.

fotogaléria

 

 

Tanečný kolotoč

332947728_593633255675767_3178962429879719509_n.jpg334680897_2024331334572901_4099112475065262083_n.jpgZačiatok novej súťažnej sezóny bol pre našich tanečníkov veľmi úspešný.​ Žiačky vyšších ročníkov Tanečného súboru LUREX  sa dňa 3.3.2023 zúčastnili regionálnej súťaže Tanečný kolotoč v Nových Zámkoch, kde sa umiestnili na prvých miestach v troch​ kategóriách veľkých skupín a jednom sólo tanci, ktorý zatancovala Jessika Strhanová.​
Tanečníci súboru Flames obsadili s choreografiou Bábika - Emma Kadarová 2. miesto ,
choreografiou Kontrast  - Emma Kadarová,Daniela Svrčeková 1. miesto.

Srdečne gratulujeme k umiestneniam a k postupu !

Získali tak postup na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční  27.3.2023 v Nitre. Tiež všetkých žiakov súboru LUREX čaká koncom marca medzinárodná súťaž Showtime v Leviciach.​ Všetkým držíme palce.

fotogaleria Lurex

fotogaleria Flames

 

 „Szeretünk Csemadok !”

330354006_774934430731817_2650276556536699027_n.jpgTento týždeň absolvovali naši žiaci ďalšie vystúpenie. Pozvanie sme prijali na podujatie „Szeretünk Csemadok!” .
Gratulujeme žiakom Virág Zsapka, Tamás Zemes, Lea Terézia Móricz a súboru Estrada Akordika.
Ďakujeme pedagógom za prípravu. 
Tešíme sa z krásnych vystúpení našich žiakov.

fotogaléria

 

 

Estrada akordika
334613554_1537715370043414_6865880524257155700_n.jpgVýborná atmosféra panovala na vernisáži výstavy Kláry Fábián v Csemadoku aj vďaka našim akordeonistom. Gratulujeme súboru Estrada Akordika a samozrejme aj pani učitelke Márii Poláčekovej!
Okrem  obrazov môžete vidieť krásne ručné práce členov Csemadoku. 
Ďakujeme za pozvanie! 

video a galéria