Choď na obsah Choď na menu
 


                             plagat.png

 

 

OZNAM 29.5.2020

 

Vyučovanie pokračuje naďalej dištančnou formou vo všetkých štyroch odboroch.

VO – výtvarný odbor, TO – tanečný odbor a LDO – literárno-dramatický odbor do konca školského roka, HO – hudobný odbor podľa ďalších pokynov zriaďovateľa

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020, aktualizovaného 28.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020

obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ, ............. v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.“

Zriaďovateľ bude postupovať v súlade s očakávanými pokynmi o organizácii a prevádzke základných umeleckých škôl z Ministerstva školstva (pokyny zatiaľ nie sú zverejnené).

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 

 

                                      Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka ZUŠ Nové Zámky

 

 

 

 

                               OZNÁMENIE

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161 k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, hodnotenie žiakov základnej umeleckej školy počas pandémie.
Nasledovné vyučovacie predmety nebudú klasifikované z dôvodu špecifických podmienok v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v ZUŠ, ktoré neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu v daných odboroch.

 

Hudobný odbor:

Štvorručná hra na klavíri

Sprievod, komorná hra

Hra v súbore, hra v orchestri

Komorný, zborový spev

 

Tanečný odbor:

Tanečná prax

Historický tanec

 

Výtvarný odbor:

Modelovanie

Priestorové a akčné vytváranie

 

Literárno-dramatický odbor:

Práca v súbore

 

Menované predmety budú klasifikované slovom – „absolvoval

 

V Nových Zámkoch, dňa 15.5.2020

 

                                                                                     Mgr. Veronika Madarász

                                                                                           riaditeľka školy

 

 

OZNAM

 

Prijímacie skúšky do ZUŠ na školský rok 2020/2021

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky oznamuje novým záujemcom o štúdium v školskom roku 2020/2021, že prijímacie skúšky prebehnú na začiatku septembra 2020. Presný termín bude zverejnený najneskôr do 15. augusta. Prihlásiť sa môžete do študijných odborov hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť elektronicky najneskôr do 3. septembra 2020.

Elektronická prihláška sa vyplňuje a posiela cez systém iZUŠ, prihlášku nájdete na webovom sídle školy www.zusnz.eu.

Tešíme sa na Vás!

                                     Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka ZUŠ

 

izus.jpg

 
 
 

OZNAM
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky oznamuje, že na základe pokynov Ministerstva školstva zo dňa
24. 3. 2020, je vyučovanie v priestoroch školy 
prerušené z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia COVID-19
od 30. 3. 2020 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie!

 

 

Milí naši žiaci a rodičia.

Napriek tomu, že sa v tomto čase nemôžeme stretávať v škole, ani na verejných podujatiach, veľmi nás teší, že naše vyučovanie naďalej aktívne pokračuje v dištančnej forme. Učíme sa online prostredníctvom komunikačných aplikácií a sprostredkovaním nahrávok Vašej domácej prípravy.
V blízkej budúcnosti pripravujeme pre Vás nové zaujímavé výzvy, preto nepoľavujte vo svojej umeleckej príprave a sledujte našu stránku,
aj profil na fb

A nezabudnite - UMENIE MÁ LIEČIVÚ SILU
a dáva nám veľa energie a životného optimizmu.

Buďme zdraví a držme si palce!

 

2%    Vážení rodičia a priatelia rozvoja nadania mládeže, tešíme sa na Vaše rozhodnutie opäť prispieť  2% z Vašej dane   z príjmov za rok 2019 občianskemu združeniu ARS PRO GAUDIUM CORDAE ET ANIMAE (nezisková organizácia) pri ZUŠ a tým zlepšiť podmienky pre výučbu detí v našej Základnej umeleckej škole.
Ďakujeme

Plánované podujatia

 

Zlatý kľúčik 2020
Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 9.3.2020 Vám oznamujeme, že celoslovenská súťaž scénického tanca  sa v plánovanom termíne
26. 3. 2020 neuskutoční. Z dôvodu opatrení MŠVVaŠ SR sa tento termín odkladá, o náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Uhradené účastnícke poplatky budú vrátené.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám pevné zdravie!

Mgr. Veronika Madarász

riaditeľka ZUŠ Nové Zámky

 

Zlaty kľúčik 2020 - propozície

Zlatý kľúčik 2020 - prihláška

 

 

Zahrajže nám píšťalôčka 2020
Z dôvodu opatrení MŠVVaŠ SR sa tento termín odkladá, o náhradnom termíne Vás budeme informovať.

propozície a prihláška - Zahrajže nám píšťalôčka

Furulya verseny

 

 

 

Aktivity školského roka 2019/20

 

 

Umenie netradične 05.03.2020

84327047_2925955470790525_852266062945714176_o.jpg2. ročník projektu školy - Umenie netradične - sme úspešne zvládli. Vo veľkej sále Regionálneho osvetového strediska sa stretli žiaci a pedagógovia všetkých štyroch umeleckých odborov ZUŠ. Takmer dvojhodinový program bol pestrý a rozhodne iný, ako "tradičné" koncerty našej školy. Žiaci hrali a spievali vlastné skladby, experimentovali s rytmom, so zvukom (nielen) hudobných nástrojov, spojili hudbu s tancom, divadlom, hovoreným slovom. Súčasťou projektu bola malá výstava hudobných nástrojov, ktoré žiaci výtvarného odboru vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a tiež dva obrazy, ktoré vznikli počas koncertu priamo na mieste. Záverečným číslom projektu bola spoločná interaktívna hra s rytmom, do ktorej sa zapojili všetci prítomní - deti, učitelia, rodičia a obecenstvo. Ďakujeme žiakom, pedagógom, rodičom a p. uč. Beatke Bukaiovej za prípravu projektu. Ďakujeme pani riaditeľke Vladimíre Malperovej a pracovníkom ROS Nové Zámky za poskytnutie priestorov, za pomoc a ústretovosť.

fotogaléria

 

Majstrovské kurzy klavírnej hry v Budapešti

88248385_1378826655637590_3345715640240439296_n.jpg27. februára 2020 sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili majstrovského kurzu hry na klavíri pod vedením profesora Hudobnoumeleckej univerzity Franza Liszta v Budapešti. Majstrovský kurz sa uskutočnil v ZUŠ – MAI Komárno. Pán profesor Baranyay Laszló pracoval aj s našimi žiakmi z klavírnej triedy p. učiteľky Jany Zanis – Sofia Tóthová, Karolína Brandová a Ivan Zadrabaj. Ďakujeme za príležitosť a za cenné rady a poznatky.

fotogaléria

 

 

Novozámocké fašiangy

20200225_170022.jpgDňa 25.2.2020 sa študenti hry na bicích nástrojoch zo ZUŠ v NZ, pod vedením pedagógov Gejzu Farkaša a Andreja Palacku, zúčastnili slávnostného otvorenia Novozámockých fašiangov 2020, na Hl. námestí v Nových Zámkoch.

Žiaci účinkovali v Rytmickom zoskupení „Palička“ , ktoré malo premiéru vo forme hry na nových pochodových bubnoch, ktoré ZUŠ v Nových Zámkoch, zakúpila za značnej finančnej podpory mesta. Mesto Nové Zámky, týmto podporilo žiakov ZUŠ, aby mohli byť súčasťou slávnostných otvorení rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje mesto a ZUŠ v Nových Zámkoch.

fotogaléria

 

 

 

Vystúpenie žiačok TO na plese v Cisársko-kráľovskej jazdiarni

dsc09529.jpgŽiaci z tanečného súboru LUREX sa pod vedením p.uč.Anny Alexandrovny Farkashovej zúčastnili školského plesu, ktorý organizovala ZŠ Devínska. TO ZUŠ NZ, tak bol súčasťou kultúrneho programu slávnostného plesu, ktorý sa konal dňa 7.2.2020 na pôde Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni.

fotogaléria

 

 

 

Absolventi 4. ročníka

84923576_2865606240158782_3540920907411226624_o.jpgV dňoch 7.2.,10.2. a 12.2.2020 sa konali absolventské koncerty žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa, na ktorých mladí umelci prezentovali svoje umenie a zručnosti, získané za 3,5 roka štúdia v našej ZUŠ. "Malí absolventi" boli okrem úprimného potlesku za svoje pôsobivé výkony odmenení aj pamätným listom a darčekom pri príležitosti zloženia tejto prvej umeleckej skúšky.

84030476_2872212886164784_1089243615101714432_o.jpgVšetkým srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v umeleckom napredovaní.

fotogaléria - 1. absolventský koncert

fotogaléria - 2. absolventský koncert

fotogaléria - 3. absolventský koncert 

 

 

86697629_1362926610560928_59079495654572032_o--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár Fera Királya 

20200210_171432.jpgPiatok 7.februára 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil seminár Fera Királya venovaný zbierke grafických partitúr pre deti pod názvom "Botanická záhrada". Semináru sa zúčastnili viaceré ZUŠ z celého Slovenska (napr. Prievidza, Handlová, Zvolen, Štúrovo, Poltár). Z novozámockej ZUŠ seminár sledovali Mgr.art. Jana Zanis a Ivan Zadrabaj. Autor "Botanickej záhrady" predstavil na seminári svoju zbierku a následne pracoval s účastníkmi semináru na interpretácii grafických partitúr. Ďakujeme organizátorom podujatia za inšpiratívne podnety, ktoré sme u nich načerpali.

fotogaléria

 

 

Oslavy 27. výročia založenia SR

resized_20200116_180058_4544.jpgV slávnostnom programe osláv 27. výročia založenia Slovenskej republiky dňa 17.1.2020 v Dome kultúry, účinkovali žiaci našej ZUŠ, aj komorný orchester pod vedením p. uč. O. Hraníkovej.

fotogaléria

 

 

 

 

 

18. a 21.12.2019 Balet Luskáčik

79596416_2760310670688340_3524385781537832960_o.jpgV predvianočnom období sa konala 1. a 2. premiéra netradičného podujatia - rozprávkového baletu P. I. Čajkovského v podaní profesionálnych baletných sólistov a žiakov tanečného odboru ZUŠ - súboru Flames. Režisér Robert Balogh s našou kolegyňou Petrou Pilekovou v jedinečnej koncepcii prepojenia detského baletu so sólistami baletu SND a maďarského SZNSZ vytvorili pôsobivé predstavenie, ktoré získalo veľkú podporu a obdiv novozámockého publika. Na mnoho podnetov sa úspešné baletné predstavenie konalo  v Dome kultúry aj 12.1.2020. Šikovným tanečníkom aj pani učiteľke gratulujeme ku krásnemu výsledku náročnej práce a prajeme ešte veľa podobných nápadov a úspechov. Sme na Vás hrdí.

fotogaléria
fotogaléria 2. premiéra

 

18.12.2019 Vernisáž Vianočnej výstavy

81024565_2756907074362033_2485055759499395072_o.jpgVernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru sa konala v priateľskej atmosfére v priestoroch elokovaného pracoviska na Jánošíkovej ulici.

fotogaléria

 

 

 

 

 

17.12.2019 - Vianočný koncert

80648691_2755013574551383_3076876362825334784_o.jpgV Dome kultúry účinkovali žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Nové Zámky. Publikum, ale aj účinkujúci si odniesli pred Vianocami plnú náruč nádherných dojmov z pôsobivých umeleckých výkonov jednotlivcov, aj zoskupení.

fotogaléria

 

 

 

13.12.2019 Novozámocké Vianoce - Lucia na ľade

image--10-.jpgTento rok sa Vianočná akcia z klziska na námestí kvôli nepriaznivému počasiu presunula na kryté pódium, kde naši mladí speváci, tanečníci a divadelníci predviedli pôsobivé predstavenie plné Vianočných zvykov a tradícií na Luciu, ktorým spestrili atmosféru na námestí.

fotogaléria

 

 

 

11.12.2019 Vianočná výstava na ZŠ Hradnej

vystava-vo.jpgVianočná výstava žiakov Miriamy Švecovej na elokovanom pracovisku našej ZUŠ na ZŠ Hradná.

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

Vianočný koncert 12.12. 2019

78855907_2743745695678171_1970036447100534784_o.jpgKoncert žiakov a pedagógov ZUŠ - Hudobné Vianoce. V pestrom programe sa predstavili klasické a netradičné nástrojové obsadenia, sólisti, duá, triá a rôzne komorné zoskupenia. Ďakujeme pedagógom školy za prípravu koncertu a všetkým účinkujúcim žiakom a kolegom za výnimočný umelecký hudobný zážitok

fotogaléria

 

 

11.12.2019 Vianočná výstava na ZŠ Hradnej

80003594_2741237219262352_5110503636148944896_o.jpgNa ZŠ Hradnej, v elokovanom pracovisku našej ZUŠ, sa konala pôsobivá Vianočná výstava žiakov Miriamy Švecovej. Pani učiteľke ďakujeme za príjemnú atmoféru a všetkým gratulujeme ku krásnym prácam.

fotogaléria

 

 

 

Mikulášsky koncert 2.12.2019

mikulas.jpgV pondelok, 2.12.2019, sa mladší žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru našej školy predstavili v koncertnej sále Csemadoku pútavým programom, ktorým určite okrem Mikuláša potešili hlavne svojich blízkych a publikum.

fotogaléria

 

 

 

 

Otvorenie Novozámockých Vianoc 2019

dsc_5033.jpgV nedeľu, 1. decembra 2019 v Cisársko-kráľovskej jazdiarni si Novozámčania mohli vypočuť mladých spevákov a muzikantov hudobného odboru ZUŠ a tiež zakúpiť ručné práce a diela šikovných žiakov výtvarného odboru školy v jednom zo stánkov. Svojím umením sa podieľali na slávnostnom otvorení Novozámockého Adventu.

fotogaléria

fotogaléria II

 

 

14.ročník celoslovenskej Klavírnej súťaže Pála Kadosu

20191115_164951.jpgDňa 15.11 2019 sa v Leviciach uskutočnil 14.ročník celoslovenskej Klavírnej súťaže Pála Kadosu, na ktorom sa ako súťažiaca v 3.kategórii zúčastnila aj naša žiačka Karolína Brandová (pedagóg Jana Zanis). Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota z Maďarska a Slovenskej republiky. Srdečne blahoželáme Karolínke, ktorá získala vo svojej kategórii 1.miesto a cenu Csemadoku, prajeme jej veľa ďalších úspechov a ďakujeme pani učiteľke za vzorné vedenie.

fotogaléria

 

 

 

 

 Prechádzky hudobným umením s  recitáciou  pre Úniu nevidiacich

img_0339.jpg15. novembra 2019 sa predstavili  žiaci Základnej umeleckej školy z triedy O. Hraníkovej, st. a ml. Ladislava Dráfiho a z triedy Anity Peternai členom Únie nevidiacich v Nových Zámkoch, ktorí oslávili 25. výročie svojho založenia. Talentovaní žiaci  a ich učitelia  zahrali  z diel baroka až po súčasnú tvorbu, za ktoré ich odmenili veľkým potleskom.

fotogaléria

 

 

 

Vernisáž Hexagonu

hexagon-2.jpg14. novembra 2019 žiaci Základnej umeleckej školy Nové Zámky z triedy st. Ladislava Dráfiho vystúpili s komorným telesom Luxurians na XXV. výročí výstavy fotoklubu Hexagonu. V pestrej palete amatérskej fotografie boli zastúpené diela s rôznou tematikou, ako krajinky, portréty, akty, reportážne, či športové fotografie a zátišia. Žiaci pozdravili účastníkov vernisáže renesančnými skladbami, ich účinkovanie bolo odmenené veľkým potleskom.

fotogaléria

 

Píšťalôčka, Luxurians a huslisti na Klobfeste

 

klobfest-2019-2.jpgNa podujatí Klobfest  v Nových Zámkoch, ktoré sa medzi Novozámčanmi teší veľkej popularite, sa 9.11. 2019 zúčastnili súbory z našej základnej umeleckej školy. Žiakov pripravili ml. a st. Ladislav Dráfi. Za osviežujúce vystúpenie získali uznanie publika.

fotogaléria

 

 

 

 

70. výročie Csemadoku vo Dvoroch na Žitavou

70.-vyrocie-csemadok--2-.jpg10. novembra t. r. žiaci Základnej umeleckej školy Nové Zámky z triedy Eriky Polonovej a z triedy st. Ladislava Dráfiho pozdravili jubilantov – členov Csemadoku k 70. výročiu prekrásnou kyticou  maďarských ľudových piesní a drobnými dielami hudobných majstrov z klasicizmu a súčasného obdobia, kde účinkujúci zožali veľké uznanie a aplauz. Jubilantom gratulujeme a tešíme sa ďalšiu plodnú spoluprácu.

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretačný workshop klavírnej hry 6.11.2019

dsc_0788.jpgV stredu popoludní sa naša koncertná sála ozývala tónmi klavírnej hudby. Prebiehali tu kurzy pod vedením uznávaného pedagóga VŠMU doc. Františka Perglera, ArtD. V tvorivej atmosfére na otvorených vyučovacích hodinách sa predviedli žiaci našej školy: David Bekeč, Csenge Kata Bombicz, Lilian Brandová, Karolína Brandová, David Kotlár, Leonard Gužalovič, Ivan Zadrabaj a Tereza Jaďuďová, ktorí k svojej interpretácii získali podnetné postrehy a odporučenia k ďalšiemu umeleckému napredovaniu. Pedagogické podnety si odniesli aj zúčastnení pedagógovia z našej aj okolitých ZUŠ. V závere lektor vyjadril uznanie a pochvalu všetkým zúčastneným.

fotogaléria

 

 

 

 

 

Cithara aedicul - Nitra

76693361_930166180699251_3306493595166441472_n.jpgDňa 17.10.2019 sa žiaci gitarového oddelenia z tried p.uč.Stjepanovičovej, p.uč. Tótha a p. uč. Gerencsériho zúčastnili 36.ročníka medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby "Cithara aediculae" v Nitre. 
Krásne tóny gitary zneli v podaní slovenského gitaristu Karola Samuelčíka, ktorý predviedol svoje gitarové umenie a zahral skladby od rôznych skladateľov ako sú : I. Albéniz, F. Mompou, A. Piazzolla, či S. Assad.
K. Samuelčík sa zúčastnil viacerých festivalov, majstrovských kurzov, získal mnoho ocenení na súťažiach na Slovensku i v zahraničí. V súčastnosti je pedagógom na VŠMU v Bratislave.
fotogaléria

 

 

Orfeus Junior

20191026_085814.jpgDňa 26.10. 2019 sa konal v rámci 20.ročníka Študentského festivalu súčasnej hudby 5.kreatívny workshop Orfeus Junior pre mladých hudobných skladateľov. Podujatie sa uskutočnilo  v priestoroch Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, na ktorom sa zúčastnila žiačka p.uč. B. Bukaiovej Romana Oršová. Lektormi tohto podujatia boli Tomáš Boroš, Kristína Prekopová a študenti skladby VŠMU, ktorí pre zúčastnených pripravili naozaj hodnotný a inšpirujúci celodenný program. Žiaci sa mali možnosť zapájať do skupinových, ale aj individuálnych aktivít, ktoré sa niesli v duchu nových hier, nápadov, zábavnej improvizácie. Súčasťou programu boli aj individuálne hodiny žiakov s lektormi, na ktorých sa analyzovali žiacke kompozície. Lektori žiakom ukazovali rôzne možnosti komponovania a improvizácie. Celé podujatie vyvrcholilo záverečným koncertom v koncertnej sále Dvorana na VŠMU, na ktorom vystúpila aj Romana. Našu školu reprezentovala vlastnou kompozíciou s názvom Spomienka, ktorá zaujala nielen lektorov, ale aj obecenstvo.

 

 

Csak a zene van

73280056_1241972669322990_1011103007342854144_n.jpgV sobotu, 12.10.2019, sa žiačky našej školy: Viktória Lángyiová - na saxofóne (z triedy L. Bukaia) a Jázmin Rycheľová - na akordeóne (z triedy E. Blaškovičovej), zúčastnili kultúrneho podujatia " Csak a zene van", na ktorom si  prvýkrát zahrali na verejnosti so živou kapelou. Večerný program v duchu tanečnej hudby zorganizovala Základná organizácia Csemadoku v N. Zámkoch, hra so skúsenými hudobníkmi inšpirovala mladé interpretky k podmanivým výkonom. Dievčatám gratulujeme a prajeme ešte veľa radosti z hudby.

 

fotogaléria

 

 

Slávnostný jubilejný koncert pri príležitosti 85-teho výročia založenia ZUŠ

71371716_2591674007552008_3244569851909373952_n.jpgZUŠ v Nových Zámkoch od roku 1934 vychováva a podporuje mladé talenty v hudobnom, výtvarnom, tanečnom aj dramatickom umení. Základy svojej umeleckej kariéry tu získalo mnoho známych umelcov, učiteľov, ale aj ľudí, ktorých umenie naďalej sprevádza v profesionálnom a súkromnom živote. V piatok, 4.10.2019 sa koncertná sála Domu kultúry rozozvučala podmanivými tónmi nádhernej hudby v prevedení koncertných umelcov - absolventov našej Základnej umeleckej školy.
My všetci - učitelia, žiaci, aj absolventi prajeme našej "Alma mater" ešte mnoho úspešných a tvorivých rokov.

fotogaléria - link

 

 

Absolventi 2018/19

absolventi.jpg