Choď na obsah Choď na menu
 


izus.jpg

 
 
 
 

absolventska-vystava.png

 

 

 

prijimacie-skusky.jpg

 
Nové pravidlá pre školy od 3. mája 2021
 
Žiaci a rodičia sa nemusia preukázať negatívnym testom alebo jeho náhradou.
 Vyhlásenia sa naďalej odovzdávajú.
 
 
 
skolsky-semafor-od-3.-maja.png
 

 

 

 

 
 

 

Príkaz riaditeľa 3/2021

Vyučovanie od 3. 5. 2021

 

Tento príkaz upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej umeleckej škole, SNP 5, Nové Zámky pre školský rok 2020/2021 od 3. mája 2021. Cieľom príkazu je stanoviť základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať všetky smernice zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/  .

 

Od 2. septembra až do odvolania platí v škole mimoriadny režim vyplývajúci z manuálu pre základné školy a školské zariadenia zverejneného ministerstvom školstva https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.

 

Rodičia pri kontaktovaní školy uprednostňujú elektronickú formu komunikácie e-mailom (zusnovezamky@gmail.com) alebo telefonicky (0356420727), emailovú alebo telefonickú komunikáciu s triednym učiteľom. Rodičia vstupujú do priestorov školy len v nevyhnutných prípadoch.

 

Pred účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti v ZUŠ je potrebné preukázať sa vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu alebo vyhlásením o bezinfekčnosti plnoletého  žiaka. Príslušné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke školy www.zusnz.eu.

 

Vyhlásenie treba odovzdať týždenne: poslať v elektronickej forme mailom triednemu učiteľovi alebo odovzdať v papierovej  forme triednemu učiteľovi. Vyhlásenie sa neodovzdáva na vyučovacom predmete: hudobná náuke (teória).

 

Žiaci nosia rúško, alebo majú prekryté horné dýchacie cesty inou preventívnou ochrannou pomôckou všade vo vnútorných priestoroch ZUŠ, vrátane tried, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces. Výnimkou sú deti do 6 rokov a ďalšie osoby podľa vyhlášky č. 175 ÚVZ SR.

 

Žiak hudobného odboru si na vyučovanie nosí vlastný hudobný nástroj, mikrofón, paličky, okrem nástrojov: klavír, akordeón, kontrabas.

 

Pedagogickí zamestnanci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch sa riadia v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

 

V triedach treba zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 

 

 

Mgr. Veronika Madarász, riaditeľka školy

30. apríla 2021, Nové Zámky

 

 

 

Vyučovanie hudobnej náuky v hlavnej budove na SNP 5 rozvrh-001.jpg

 

 
 
 
obcianske-zdruzenie-sive-2.jpg
 
 
 
 

Vážení rodičia, milí žiaci !

Srdečne Vás pozývame na Facebook – stránku ZUŠ Nové Zámky.

Pripravili sme pre Vás Adventný kalendár ZUŠ, v ktorom si môžete zalistovať a každý deň v adventnom čase nájsť milé prekvapenie.

Spríjemnite si spolu s nami čakanie na najkrajšie sviatky roka !

 

Z dôvodu ukončenia e-mailových služieb od spoločnosti Telekom

od 1.12.2020  bude doterajšia mailová adresa ZUŠ zrušená.

   Nová  e-mailová adresa  našej školy  bude :

    zusnovezamky@gmail.com

       

Milí žiaci a vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 23.10.2020, číslo: 2020/17949:1-A1810, Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 do mimoriadne prerušujeme vyučovanie a prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých 4 odboroch - v individuálnom aj skupinovom vyučovaní.

 

 

 

Aktivity školského roka 2020/21

Československé online spevácka súťaž

mena-vyhercov.jpg15. mája 2021 sa konalo v Prahe v sále Music City vyhlásenie víťazov unikátnej speváckej súťaže v klasickom a modernom speve a vo vlastnej(autorskej) tvorbe Hlas Česka, Moravy a Slezska, jedinej svojho druhu na území Čiech a Slovenska. Online súťaže sa z Čiech a Slovenska zúčastnilo spolu 374 súťažiacich. Našu školu reprezentovali žiaci Lukáš Červený a Vivien Földingová z triedy pani učiteľky Blanky Mellenovej. Výkony žiakov boli skvelé a ďakujeme im za reprezentáciu školy.   Veľkú radosť máme z úspechu Lukáša Červeného, ktorý získal Čestné uznanie v kategórii 0 Moderného spevu. Zo srdca mu gratulujeme.
fotogaléria

 

Online výstavy prác žiakov výtvarného odboru

Pozývame Vás na  online výstavu prác žiakov výtvarného odboru počas obdobia karantény. :)

 

Školská súťaž dychových drevených nástrojov 

Výsledková listina - I. kolo - Zobcové flauty hrajú ľudové piesne

 

Úspech na Celoslovenskej súťaži

Dňa 2.12. 2020 sa v Bratislave uskutočnil 12.ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Mladí klaviristi. Súťaž organizuje každé dva roky ZUŠ Eugena Suchoňa a chceli by sme touto cestou vyjadriť uznanie a poďakovať usporiadateľom súťaže za výborné zvládnutie organizácie a priebehu súťaže aj za týchto náročných podmienok, v ktorých sa celá naša spoločnosť nachádza. 
Za našu ZUŠ  Nové Zámky sa súťaže zúčastnila talentovaná mladá klaviristka Karolína Brandová ( pedagóg Mgr.art. Jana Zanis) a zo súťaže si odniesla krásne 1.miesto. Karolínke srdečne blahoželáme a želáme do budúcnosti veľa ďalších úspechov. 

 

Námestie žije umením

 

img_20200911_152055.jpg

V piatok a sobotu 11. a 12.9.2020 Hlavné námestie Nových Zámkov ožilo umením v rámci projektu „Vzdušné Zámky 2020“. V piatok od 14.00 sa na krásnom pódiu, zdobenom esteticky vymaľovanými dáždnikmi predviedli žiaci našej Základnej umeleckej školy hrou na rôznych hudobných nástrojoch, spevom, ale aj tancom. Podujatie začalo príchodom rytmického súboru „Palička“ z opačnej strany námestia, pokračovalo podmanivými melódiami akordeónu, maľovaného klavíra, spevu, gitary a dychového súboru „Píšťalôčka“. Šikovné žiačky súboru Lurex očarili ladným tancom a pantomímou.

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za prípravu programu a za spríjemnenie víkendu.

fotogaléria

 

Aktivity školského roka 2019/20

 

Reštart mesta kultúry

vzdusne-zamky.pngZáver školského roka sa niesol v znamení online vyučovania, zdieľania svojich pokrokov prostredníctvom internetových sietí a opatrného obnovenia vyučovania v škole. Napriek tomu, že prázdniny už začali, naši žiaci a pedagógovia sa po niekoľkomesačnej prestávke s radosťou chopili nástrojov, aby hrou a spevom spríjemnili atmosféru na viacerých verejných miestach v meste. V piatok, 3.7.2020, „Vzdušné Zámky“ – Mesto kultúry 2020 otvorilo „druhý front“ boja proti pandémii – kultúrnu líniu znovuobjavenia tvorivosti a radosti z hudby.

Na podujatí s názvom „Hudobné momentky reštart mesta kultúry“ v dopoludňajších hodinách naši huslisti a akordeonisti spolu so zborom Vánok oživili náladu na tržnici veselými ľudovými piesňami, bubeníci zaujali svojimi rytmami okoloidúcich na hlavnom námestí, akordeonista Michal Buffa na pešej zóne vytvoril atmosféru Parížskeho predmestia a pedagóg Gabriel Gál precítenými tónmi svojich huslí oslovil návštevníkov železničnej stanice.

Leto sme začali umelecky, tvorivo a radostne :)

fotogaléria

 

Umenie netradične 05.03.2020

84327047_2925955470790525_852266062945714176_o.jpg2. ročník projektu školy - Umenie netradične - sme úspešne zvládli. Vo veľkej sále Regionálneho osvetového strediska sa stretli žiaci a pedagógovia všetkých štyroch umeleckých odborov ZUŠ. Takmer dvojhodinový program bol pestrý a rozhodne iný, ako "tradičné" koncerty našej školy. Žiaci hrali a spievali vlastné skladby, experimentovali s rytmom, so zvukom (nielen) hudobných nástrojov, spojili hudbu s tancom, divadlom, hovoreným slovom. Súčasťou projektu bola malá výstava hudobných nástrojov, ktoré žiaci výtvarného odboru vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a tiež dva obrazy, ktoré vznikli počas koncertu priamo na mieste. Záverečným číslom projektu bola spoločná interaktívna hra s rytmom, do ktorej sa zapojili všetci prítomní - deti, učitelia, rodičia a obecenstvo. Ďakujeme žiakom, pedagógom, rodičom a p. uč. Beatke Bukaiovej za prípravu projektu. Ďakujeme pani riaditeľke Vladimíre Malperovej a pracovníkom ROS Nové Zámky za poskytnutie priestorov, za pomoc a ústretovosť.

fotogaléria

 

Majstrovské kurzy klavírnej hry v Budapešti

88248385_1378826655637590_3345715640240439296_n.jpg27. februára 2020 sa pedagógovia a žiaci našej školy zúčastnili majstrovského kurzu hry na klavíri pod vedením profesora Hudobnoumeleckej univerzity Franza Liszta v Budapešti. Majstrovský kurz sa uskutočnil v ZUŠ – MAI Komárno. Pán profesor Baranyay Laszló pracoval aj s našimi žiakmi z klavírnej triedy p. učiteľky Jany Zanis – Sofia Tóthová, Karolína Brandová a Ivan Zadrabaj. Ďakujeme za príležitosť a za cenné rady a poznatky.

fotogaléria

 

 

Novozámocké fašiangy

20200225_170022.jpgDňa 25.2.2020 sa študenti hry na bicích nástrojoch zo ZUŠ v NZ, pod vedením pedagógov Gejzu Farkaša a Andreja Palacku, zúčastnili slávnostného otvorenia Novozámockých fašiangov 2020, na Hl. námestí v Nových Zámkoch.

Žiaci účinkovali v Rytmickom zoskupení „Palička“ , ktoré malo premiéru vo forme hry na nových pochodových bubnoch, ktoré ZUŠ v Nových Zámkoch, zakúpila za značnej finančnej podpory mesta. Mesto Nové Zámky, týmto podporilo žiakov ZUŠ, aby mohli byť súčasťou slávnostných otvorení rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizuje mesto a ZUŠ v Nových Zámkoch.

fotogaléria

 

 

 

Vystúpenie žiačok TO na plese v Cisársko-kráľovskej jazdiarni

dsc09529.jpgŽiaci z tanečného súboru LUREX sa pod vedením p.uč.Anny Alexandrovny Farkashovej zúčastnili školského plesu, ktorý organizovala ZŠ Devínska. TO ZUŠ NZ, tak bol súčasťou kultúrneho programu slávnostného plesu, ktorý sa konal dňa 7.2.2020 na pôde Cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni.

fotogaléria

 

 

 

Absolventi 4. ročníka

84923576_2865606240158782_3540920907411226624_o.jpgV dňoch 7.2.,10.2. a 12.2.2020 sa konali absolventské koncerty žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa, na ktorých mladí umelci prezentovali svoje umenie a zručnosti, získané za 3,5 roka štúdia v našej ZUŠ. "Malí absolventi" boli okrem úprimného potlesku za svoje pôsobivé výkony odmenení aj pamätným listom a darčekom pri príležitosti zloženia tejto prvej umeleckej skúšky.

 

84030476_2872212886164784_1089243615101714432_o.jpgVšetkým srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v umeleckom napredovaní.

fotogaléria - 1. absolventský koncert

fotogaléria - 2. absolventský koncert

fotogaléria - 3. absolventský koncert 

 

 

86697629_1362926610560928_59079495654572032_o--1-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminár Fera Királya 

20200210_171432.jpgPiatok 7.februára 2020 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil seminár Fera Királya venovaný zbierke grafických partitúr pre deti pod názvom "Botanická záhrada". Semináru sa zúčastnili viaceré ZUŠ z celého Slovenska (napr. Prievidza, Handlová, Zvolen, Štúrovo, Poltár). Z novozámockej ZUŠ seminár sledovali Mgr.art. Jana Zanis a Ivan Zadrabaj. Autor "Botanickej záhrady" predstavil na seminári svoju zbierku a následne pracoval s účastníkmi semináru na interpretácii grafických partitúr. Ďakujeme organizátorom podujatia za inšpiratívne podnety, ktoré sme u nich načerpali.

fotogaléria

 

 

Oslavy 27. výročia založenia SR

resized_20200116_180058_4544.jpgV slávnostnom programe osláv 27. výročia založenia Slovenskej republiky dňa 17.1.2020 v Dome kultúry, účinkovali žiaci našej ZUŠ, aj komorný orchester pod vedením p. uč. O. Hraníkovej.

fotogaléria