Choď na obsah Choď na menu
 


 

izus.jpg

VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ZUŠ

VIDEOSPOT

toto sme my: 

 _dsc0256.jpg

Ak sa k nám chcete pridať, je tu pre vás: Elektronická prihláška do ZUŠ

 poznámka: Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné kliknúť v pravom hornom rohu na                                                            slovenskú vlajku.

 

Pozývame Vás

403734751_820271223437586_1748100926436905595_n.jpg

 

406584634_825377432926965_2319977498235530516_n.jpg

 

406028342_823599583104750_6227775300445941726_n.jpg

 

 

 

Nový školský rok 2023/24

Úžasný úspech na medzinárodnej speváckej súťaži

405792899_823278069803568_7170024563314495483_n.jpgV Berlíne sa konala medzinárodná spevácka súťaž „Euro pop Contest“, na ktorej sa zúčastnil aj žiak našej školy Nikolas Draškovič z triedy pani učiteľky Blanky Mellenovej. S piesňami Vyznanie a All By Myself, sa prebojoval medzi 25 najlepších súťažiacich, na finálovom gala koncerte zaspieval pieseň Vyznanie a získal krásne 4. miesto.
GRATULUJEME šikovnému spevákovi, jeho pani učiteľke, aj rodičom, ktorí Nikolasa podporujú a vedú k láske k hudbe a spevu. Prajeme ešte veľa ďalších úspechov.
fotogaléria

 

Estrada - Akordika 

406348390_825351032929605_2830952015933572568_n.jpg

 24. 11. 2023 v priestoroch Denného centra seniorov predviedol svoj repertoár akordeónový súbor Estrada – Akordika, pod vedením p. uč. M. Poláčekovej.  Konala sa tu slávnostná schôdza Únie nevidiacich, v rámci ktorej sa pútavý program stretol s pozitívnym ohlasom.

 

 

 

Školská súťaž v klasickom speve

402173601_816119353852773_5684319430537990193_n.jpgUž tretíkrát usporiadalo spevácke oddelenie súťaž v klasickom speve.  
Súťaž sa konala v stredu 15.11. a v pondelok jej predchádzal koncert klasických piesní. Zúčastnilo sa spolu 24 žiakov, ktorí predviedli svoj spev pred porotou. Predsedkyňou poroty bola pani Hildegarda Palacková, členkou bola pani učiteľka Matilda Adamovičová.
Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére. Tešíme sa z krásnych úspechov žiakov, pedagógom Zoji Balkovej, Tímei Skokan Horváthovej, Kataríne Hozlárovej a Blanke Mellenovej ako aj korepetítorom Zuzane Kalinayovej , Kataríne Šamanov a Ľudovítovi Kotlárovi gratulujeme a rodičom ďakujeme za podporu.

fotogaléria

 

Úspech žiačok speváckeho odboru

400174796_812240194240689_4492353754642202926_n.jpgNa včerajšej speváckej súťaži populárnej piesne Jesienka, ktorá sa konala v  Prievidzi reprezentovali našu ZUŠ žiačky z triedy p. uč. Blanky Mellenovej.  Sabina Michlianová sa umiestnila v zlatom pásme v kategórii do 18 rokov a Nela Kmeťová získala 1. miesto v kategórii do 12 rokov.
Po prvýkrát sme sa zúčastnili aj autorskej súťaže, Nela spievala pieseň svojho otca Mariána Kmeťa „Keď snívam“. V autorskej súťaži boli ocenení zlatým pásmom. Všetkým srdečne gratulujeme.

fotogaléria

 

 

 

Tohtoročné mobility Erasmus+

386581556_786465786818130_1813223355543211621_n.jpgProjekt „Európska kultúra = naša kultúra“ pod záštitou Európskej komisie a #SAAIC (Národná agentúra programu #Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu) v našej škole pokračuje.
V dňoch 11.9.-22.9. sa naši učitelia Kristína Kondelová a Adrián Kondel zúčastnili Erasmus+ mobility na Malte. Náplňou ich cesty bol anglický jazykový kurz, vďaka ktorému nadobudli nové poznatky a zvýšili úroveň svojich znalostí angličtiny. Nadviazali nové kontakty, aktualizované vedomosti môžu ďalej aplikovať na zvyšovanie svojej pedagogickej úrovne a taktiež ich využijú pri organizovaní nových Erasmus+ aktivít a medzinárodných projektoch školy. 
Ďalšími účastníčkami boli Eva Blaškovičová a Veronika Madarász, ktoré sa v októbri zúčastnili dvojtýždňového jazykového kurzu English language and culture for Teachers and Learners v Dubline. Účastníkmi daného kurzu boli pedagógovia z Francúzska, Nemecka, Dánska, Holandska a Slovenska. Okrem samotných jazykových lekcií pobyt zahŕňal aj sociálno-kultúrne aktivity, ktoré sa týkali mnohých oblastí histórie, kultúry, aj umenia. Cieľom účasti na kurzoch bolo zdokonaliť sa v anglickom jazyku, získať nové kontakty a informácie o mechanizmoch projektov cezhraničnej spolupráce.
Ďakujeme za možnosť nadobudnúť cenné skúsenosti a jazykové zručnosti, ktoré nám pomôžu efektívnejšie postupovať pri realizácii medzinárodných projektov.

fotogaléria - Malta
fotogaléria - Dublin

 

Umenie pre radosť

387851568_791039786360730_8377240989064560748_n.jpgNaši žiaci už majú za sebou niekoľko vystúpení v novom školskom roku. Tešíme sa z ich úspechov a  ďakujeme za pozvanie! 
17.9.2023 Medzinárodný deň environmentality (Nela Kmeťová, Hana Šimoneková a Lukáš Červený)
6.10.2023 Oslava jubilantov (Nikolas Draškovič, Lukáš Červený, Virág Zsapka, Alexa Petrécsová) 
10.10.2023 Stretnutie seniorov ( Lea Terézia Móricz, Nina Juríková, Viktória Amblacká) 
Žiakov pripravili pani učiteľky Blanka Mellenová, Tímea Skokan Horváth, Zoja Balková, Anetta Peternai.

fotogaléria

 

 

 

Medzinárodný deň hudby 

386248481_785858230212219_8925889287601464082_n.jpgMedzinárodný deň hudby si žiaci a pedagógovia našej školy si uctili svojim účinkovaním na 1.školskom koncerte 27.9., ktorý sa niesol v duchu vážnej i modernej hudby. Tento deň je pre milovníkov hudby mimoriadne vzácny už od roku 1975, kedy ho národy začali oslavovať vďaka svetoznámemu husľovému virtuózovi Yehudi Menuhinovi. Jeho želaním bolo, aby sa tento deň stal prostriedkom k napĺňaniu hudobných aktivít. Zároveň mu išlo o to, aby sa 1. októbra uplatňovali ideály Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v oblasti mieru a priateľstva medzi národmi, rozvíjali sa kultúrne vzťahy medzi nimi, vymieňali sa skúsenosti a vzájomne vyzdvihovali estetické hodnoty. Skladatelia, interpreti a muzikológovia majú v tento deň osobitne hovoriť o dôležitosti hudby a o jej mieste v modernom živote.
Ďakujeme žiakom za umelecké výkony a pedagógom za spoluúčinkovanie a tiež za prípravu svojich žiakov.

fotogaléria

 

Dni partnerských miest v českom Tábore

374278729_655981499930386_7749096355358372043_n.jpg

Už druhý septembrový víkend sa v českom meste Tábor konal festival družobných miest, kde sa zúčastnil aj náš tanečný súbor LUREX pod vedením A.A. Farkashovej, ktorý so svojimi choreografiami reprezentoval školu aj mesto Nové Zámky. Ďakujeme, sme na Vás pyšní :)

fotogaléria