Choď na obsah Choď na menu
 


Personálne obsadenie

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka:
Mgr. Veronika MADARÁSZ

Zástupkyňa riaditeľky:
Mgr. Eva PERĎOCHOVÁ

Oddelenie klávesových nástrojov
Klavír

Mgr. Beáta BUKAIOVÁ, DiS.art. – vedúca predmetovej komisie klavírneho oddelenia
Matilda ADAMOVIČOVÁ, DiS. art.
Mgr. art. Eva Blaškovičová, ArtD.
Mgr. Zsolt Gergely
Mgr. Anikó HUGYIVÁR SEBŐK, DiS.art.
Bc. Zuzana KALINAYOVÁ, DiS.art.
Ľudovít KOTLÁR, Mgr. art
Mgr. Helena LUŽICOVÁ
Mgr. Veronika MADARÁSZ
Mgr. Agáta SEBŐKOVÁ, DiS.art.
Erika POLENOVÁ, DiS.art.
Katarína ŠAMANOV
Klára ŠRANKOVÁ, DiS.art.
Gabriela VIDOVÁ, DiS.art.
Mgr. art. Jana ZANIS, DiS.art.

Akordeón
Mgr. art. Eva BLAŠKOVIČOVÁ, ArtD.
Bc. Mária POLÁČEKOVÁ

Oddelenie strunových nástrojov
Sláčikové nástroje

Mgr. Oľga HRANÍKOVÁ, DiS. art. – husle, violončelo, kontrabas, vedúca predmetovej komisie oddelenia sláčikových nástrojov
Bc. Ladislav DRÁFI, DiS. art., ml. – husle
Mgr. Gabriel GÁL – husle
Mgr. art. Lucia ŠPACÍROVÁ - husle
 

Gitara
Barbora STJEPANOVIČOVÁ, DiS. art., vedúca predmetovej komisie gitarového oddelenia 
Adrián KONDEL, DiS. art.
Kristína KONDELOVÁ, Bc., DiS. art.
František TÓTH, DiS. art.

Miloš ZSIBRITA, DiS. art.

Spevácke oddelenie 
Mgr. Blanka MELLENOVÁ – vedúca predmetovej komisie speváckeho oddelenia
Mgr. Zoja BALKOVÁ
Tímea SKOKAN HORVÁTH

Mgr. art. Helga VARGA BACH 

Oddelenie dychových nástrojov
PhDr. PaedDr. Ladislav DRÁFI, DiS.art. - vedúci predmetovej komisie oddelenia dychových nástrojov, zobcová flauta
Mgr. Ladislav BUKAI, DiS.art. - zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón
Bc. Ladislav DRÁFI, DiS.art., ml. - zobcová flauta
Mgr. Eva SÝKOROVÁ, PhD. - zobcová flauta, priečna flauta

Oddelenie bicích nástrojov
Gejza FARKAŠ, DiS.art. - vedúci oddelenia bicích nástrojov
Andrej PALACKA


Hudobná náuka (HN)
Mgr. Eva PERĎOCHOVÁ – vedúca predmetovej komisie HN, LDO a akordeónového oddelenia
Mgr. Anikó HUGYIVÁR SEBŐK, DiS.art. - prípravné štúdium B
Mgr. Zsolt Gergely - hudobná náuka, prípravné štúdium B
Mgr. Emese PETHES
Bc. Mária POLÁČEKOVÁ - prípravné štúdium A,B
Erika POLENOVÁ, DiS. art. - hudobná náuka, prípravné štúdium B
Katarína ŠAMANOV
 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO)
Dramatické a slovesné oddelenie:
PaedDr. Anetta PETERNAI


VÝTVARNÝ ODBOR
Mgr. Mária DZIMAS ZSAPKA – vedúca predmetovej komisie výtvarného odboru;
Mgr. Simeon KROŠLÁK
PaedDr. Eva NAGYOVÁ
Mgr. art. Martin POKORNÝ
Mgr. Miriama ŠVECOVÁ
Mgr. Tatiana UDVARDIOVÁ


TANEČNÝ ODBOR
Anna Alexandrovna FARKASHOVA - vedúca predmetovej komisie tanečného odboru;
Petra PILEKOVÁ, DiS. art.
Sandra ŠÁTEKOVÁ, DiS.art.  – MD
Mgr. Róbert BALOGH, ArtD.
Alžbeta ILIEVA, DiS. art., klavírny sprievod
Lívia LUKÁCS, klavírny sprievod
Katarína ŠAMANOV, DiS. art., klavírny sprievod

 

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Alžbeta ŠIMOVÁ - pracovníčka PaM, účtovníčka
Ružena SZALLEROVÁ - účtovníčka
Mgr. Erika SZABÓ - administratívna pracovníčka
Erika SZŐKEOVÁ – školníčka, upratovačka
Soňa BORBÉLYOVÁ - upratovačka
Dominika DUDOKOVÁ - upratovačka
Ľuboš SZŐKE - údržbár