Choď na obsah Choď na menu
 


História školy

História

Základná umelecká škola ako ju poznáme dnes, sa počas 80 rokov vyformovala z Mestského hudobného ústavu, v ktorom sa vyučovala hra na husliach a klavíri so 60 žiakmi, v inštitúciu, ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom, t.č. 939 žiakom.

Prvým riaditeľom školy bol Július Móži, vyučoval hru na husliach. Za tento čas škola niesla niekoľko názvov: Mestský hudobný ústav (1934), Hudobná škola (1951), Ľudová škola umenia (1960) a od roku 1990 Základná umelecká škola. ZUŠ vychováva deti a mládež v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického umenia a pomáha im objavovať a spoznávať ich krásu, silu a zmysel. Na pôde školy vyrástlo veľa umelecky nadaných detí, dnes výborných pedagógov, hudobníkov a profesionálnych umelcov.


VYUČOVANIE 
prebieha v nasledovných odboroch:

v hudobnom - vyučujeme hru na klavíri, spev, husle, violončelo, kontrabas, zobcové flauty (sopránová, altová, tenorová), hru na pikole, priečnej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, bicích nástrojoch, hru na gitare a akordeóne. Vyučujeme prípravné štúdium aj pre deti predškolského veku;

v tanečnom - hudobno-pohybovú výchovu, tanečnú prípravu, klasický, ľudový a scénický tanec, kreatívny, džezový tanec a tance iných národov;

vo výtvarnom - kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu, grafickú tvorbu, architektúru, inštaláciu;

v literárno-dramatickom - sa žiaci učia herectvu,  scénickej príprave a javiskovému stvárneniu.

Našimi žiakmi sú žiaci materských škôl od 5 rokov, žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl. Štúdium pre dospelých umožňuje študovať i pracujúcim občanom mesta. Každoročne usporadúvame koncerty, tanečné vystúpenia a výstavy. Snahou pedagógov i vedenia školy je približovať umenie širokej verejnosti, ako aj žiakom základných škôl organizovaním výchovných koncertov. Všetky tieto aktivity obohacujú kultúrno-spoločenský život v meste i regióne.


 

SÚŤAŽE A PODUJATIA POD ZÁŠTITOU ŠKOLY

Základná umelecká škola v Nových Zámkoch je od r. 2005 usporiadateľom celoslovenských hudobných seminárov pre pedagógov hry na klavír, od r. 2008 Celoslovenskej súťaže scénického tanca Zlatý kľúčik a spoluorganizátorom súťaže zobcových fláut: Zahrajže nám píšťalôčka od r. 2005.

 


OCENENIA ŠKOLY

ZUŠ v Nových Zámkoch bola ocenená niekoľkými oceneniami - k jubileu 70.výročia založenia školy v r. 2004, aj k jubileu 80. výročia založenia školy v r. 2014 - Pamätnými listami za zásluhy o rozvoj umeleckého školstva riaditeľom Konzervatória v Bratislave, ktorú obdržali doteraz len 4 ZUŠ z 230 ZUŠ na Slovensku